Jak zawrzeć kontrakt managerski? Rodzaje umów i ich wzory

Zawarcie umowy z managerem o zarządzanie wymaga zastosowania odpowiedniego wzoru. Jak podpisać kontrakt managerski?

Czym jest kontrakt managerski?

Umowa jak kontrakt managerski, określana także jako umowa o zarządzanie lub umowa o doradztwo, jest typem umowy cywilnoprawnej, której celem jest przekazanie managerowi zarządzania przedsiębiorstwem. Najczęściej kontrakt managerski jest zawierany po to, aby zwiększyć zyski przedsiębiorstwa. Poprzez współpracę z doświadczonym managerem można wtedy zadbać o rozwój działalności gospodarczej i zwiększyć jej konkurencyjność. Kontrakt managerski jest umową nienazwaną, co oznacza, że nie ma ona szczególnej regulacji ustawowej. Wobec tego nie istnieje ustalony przepisami wzór kontraktu managerskiego. Może mieć ona różne formy, jednak nie może naruszać przepisów.

Kontrakt managerski – rodzaje umów

Umowa z managerem może przybierać różne formy. Stosuje się dwa główne rodzaje kontraktów managerskich: – Kontrakt managerski B2B – zawierany jest on wtedy, gdy manager prowadzi własną działalność gospodarczą lub też zarządzanie przekazywane jest zewnętrznej firmie świadczonej tego typu usługi. – Kontrakt managerski B2C – stosowany jest wtedy, gdy manager nie prowadzi działalności gospodarczej i jest osobą fizyczną.

Jak zawrzeć kontrakt managerski?

Z internetu można pobrać gotowy wzór kontraktu managerskiego bezpłatnie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że umowy tego typu są często bardzo ogólnikowe, a nawet mogą być nieaktualne. Lepszym wyborem będzie skorzystanie z pomocy prawnika, u którego klient może zlecić napisanie umowy lub kupić gotową umowę z managerem. Najszybszym sposobem, by uzyskać wzór umowy o zarządzanie jest kupienie go w kancelarii prawnej oferującej gotowe wzory umów online. Jak zamówić umowę? Wystarczy tylko wejść na stronę kancelarii, wybrać umowę i opłacić zamówienie, na przykład przelewem online. Wzór można wtedy od razu pobrać na komputer – może być on używany wielokrotnie.

1 Comment

  • artpress
    Posted 22 lutego, 2022 9:17 pm 0Likes

    świetny artykuł, umowę warto wydrukować i zachować w celach informacyjnych, oprócz zapisania jej na komputerze.

Leave a comment