Jak zawrzeć umowę z fizjoterapeutą?

Fizjoterapia jest dziedziną rehabilitacji, która z roku na rok przybiera na znaczeniu. Z pomocy fizjoterapeutów korzystają nie tylko seniorzy, lecz też osoby po urazach, chorobach, sportowcy. Właśnie dlatego zapotrzebowanie na tych specjalistów w placówkach medycznych jest bardzo wysokie. W jaki sposób zawrzeć umowę z fizjoterapeutą?

Rodzaje umów z fizjoterapeutą – jaką wybrać?

Gdy placówka medyczna chce nawiązać współpracę z fizjoterapeutą, może wybrać jedną z dostępnych umów zależnie od charakteru zatrudnienia. Jaki rodzaj umowy z fizjoterapeutą wybrać? Umowa z fizjoterapeutą może być zawarta na dwa sposoby: – Umowa o pracę z fizjoterapeutą, – Umowa B2B z fizjoterapeutą. W pierwszym przypadku nawiązuje się stosunek pracy pomiędzy pracodawcą – placówką medyczną oraz pracownikiem – fizjoterapeutą. Z kolei umowa B2B z fizjoterapeutą używana jest wtedy, gdy ma on założoną własną działalność gospodarczą.

Jakie elementy powinna zawierać umowa z fizjoterapeutą?

Aby umowa była wiążąca, musi mieć ona odpowiednią formę. Jakie elementy powinien zawierać wzór umowy z fizjoterapeutą? W umowie z fizjoterapeutą powinny znaleźć się elementy jak: – Przedmiot umowy, – Dane stron umowy, – Obowiązki i prawa stron umowy, – Czas trwania umowy, – Wynagrodzenie za pracę, – Dodatkowe elementy, na przykład zakres obowiązków, informacje o poufności, zakazie konkurencji, przetwarzaniu danych osobowych.

Wzór umowy z fizjoterapeutą – skąd go pobrać?

Nie trzeba spisywać umowy z fizjoterapeutą własnoręcznie. Najlepiej wykorzystać w tym przypadku wzór umowy z fizjoterapeutą, który będzie zawierać wszystkie wymagane przepisami prawa elementy. Wzory jak umowa pracy oraz umowa B2B z fizjoterapeutą można pobrać bezpłatnie online, lecz bezpieczniej zakupić je w kancelarii prawnej, która może także dopasować ich zapisy do potrzeb kupującego.

Leave a comment